Amišové

Lidé, kteří se odlišují, vždycky vzbuzují zájem. Zajímají nás životy domorodých kmenů, kteří si dokázali uchovat své původní zvyky a zůstat nedotčení civilizací. Ale i ve vyspělém světě, najdeme lidi, kteří mají tradiční neobvyklý životní styl.
Například Amišové. Jedná se o křesťanskou denominaci. Její členové žijí v Kanadě a USA (Pensylvánii, Ohiu a Indianě. Název se odvozuje od jejich někdejšího náboženského vůdce Jakoba Ammanna.
 amišové v lese

Zcela odlišný životní styl

Amišové jsou známí svým přísným životním stylem plným zákazů. Nesmí používat techniku, auta, telefon ani elektřinu. Odmítají násilí, jsou to pacifisté. Zastávají názor, že žena je podřízena muž. Odmítají také vzdělání. Většina z nich má jen základní vzdělání. Jsou to především zemědělci, kteří mluví německým dialektem – pensylvánskou němčinou.
Kromě zemědělství se živí drobnými obchody a výrobou nábytku. I když jejich životní styl je nekompromisní, mají svou specifickou kulturu, která k Americkému a Kanadskému koloritu neodmyslitelně patří.
 setkání amišů

Venkovský způsob života

Amišové žijí většinou na venkově. 25 rodin tvoří okrsek. Každý okrsek má svého biskupa, dva kazatele a jednoho diakona a školu. Nemají své kostely nebo modlitebny. Bohuslužby probíhají každých čtrnáct dní v domech členů. Každý okrsek má svoji vlastní samosprávu podle nepsaného tradičního řádu. Jejich vyznání vychází z Bible, ale svou víru nikomu nevnucují. Izolují se od většinové společnosti. Místo aut využívají povozy tažené koni. Ženy nosí dlouhé jednoduché šaty, kterých smí mít jen čtyři kusy. Součástí oděvu tvoří také pokrývka hlavy. Muži nosí černé kalhoty, jednobarevnou košili vestu a na hlavě klobouk. Jakákoli úprava vzhledu je zakázaná. Běžně spolu žijí tři generace v jednom domě.
Podle tradice mohou mladí lidé od šestnácti let ochutnat svět, což znamená život ostatních lidí. Tento zvyk vychází z tradice rumspringa.
V současné době žije v Americe asi čtvrt milionu amišů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup