Vzdělávání aneb učení se po celý život

Aktuální doba si žádá mnohem více zájem ze strany firmy, podniku či společnosti ohledně vzdělávání svých zaměstnanců a všech pracovníků. Jedná se o investici zaměřenou nejen na různé vzdělávací programy, školení apod. Tento vklad do řad zaměstnanců je předpokladem pro navrácení v podobě velmi odborně kvalifikovaných pracovníků a dosažení i lepších pracovních výsledků a úspěchů.

školitel

Zároveň by i ze strany firmy mělo dojít k vyslyšení a umožnění požadavků ze strany podřízených ohledně vzdělávání a dalšího rozvoje, jehož výsledkem by byl přínos ze strany pracovníků pro firmu. Mnohdy může zaměstnanec absolvovat různé formy vzdělávání na vlastní náklady pro svůj vlastní růst. Vše pak může využít nejen v rámci získání lepšího pracovního uplatnění v zaměstnání či případně při hledání nového pracovního uplatnění.

Je dobré se rovněž zamyslet ze strany firmy a poskytnout tréninky a vzdělávání těm pracovníkům, kteří získané dovednosti využití nejen v rámci aktuální praxe, ale i budou přínosné v budoucnosti. Je prokázáno, že pracovníci oplývající znalostmi v rámci absolvování vzdělávacích aktivit, jsou více motivovanější pro práci a akceptování různých změn.

Vzdělávací potřeby a jejich identifikace

Jde o jednu z nejdůležitějších aktivit v rámci vytvoření adekvátního vzdělávacího či tréninkového plánu. Lze tyto potřeby rozdělit na dvě skupiny. První tvoří individuální potřeby a požadavky zaměstnance a druhá je ze strany firmy či společnosti.

Vzdělávací a tréninkové potřeby vychází jak z kvalifikačního portfolia pracovníka, dále co daná profese obnáší, jaké předpoklady, kvalifikace a školení je nutné absolvovat pro její zdárný výkon. Mezi potřeby patří vzdělávání a školení, jako je například odborná způsobilost, jazykové a počítačové dovednosti, osobnostní předpoklady apod.

třída a studenti

Veškeré poznatky nadřízení a firma získá při přijímacím pohovoru s pracovníkem, v rámci pravidelného hodnocení jeho pracovního výkonu a dosažených pracovních výsledků, stejně tak při každodenní práci.

I školení může být zábavou

Výsledkem výše uvedené analýzy jsou poté jasné potřeby v rámci indentifikace pro další vzdělávání a školení pracovníků. Pro mnohé školení může být postrachem a nepříjemnou záležitostí v pracovním procesu. Nicméně věřte, že i školení mohou být nejen významná, přínosná, inspirativní a zábavná


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup