Metalhalogenidová výbojka pro osvětlení sportovišť a výrobních celků


Tento zvláštní název vzešel z plynné směsi, která se nachází uvnitř skleněné baňky pod poměrně vysokým tlakem. Sestává z jemně rozptýlených částeček rtuti a dalších drobných kovových aerosolů – tvoří je sloučeniny jódu nebo bromu.
Velice atypický typ osvětlení vzešel z vývojových pracovišť a konstrukčních kanceláří již na konci 60. let minulého století. Navázal na klasické rtuťové výbojky tak, aby u nich bylo dosaženo bělejší barvy světla. Směs kovových halogenidů tedy nejen, že vytváří velmi pronikavé bílé světlo, jeho intenzita je skutečně excelentní ve srovnání s jinými světelnými zdroji. Dosahuje hodnoty 75 – 100 lumen/W. Tedy přibližně dvojnásobku svítivosti rtuťových výbojek a pětinásobku klasických halogenových žárovek o stejném příkonu.

sprotoviště

Je nutno si uvědomit, že pracovní tlak náplně uvnitř baňky se pohybuje v hodnotách od 4 do 20 atmosfér a tím pádem je nutno dodržet přísná bezpečnostní opatření nejen při montáži a skladování výbojek, ale i při samotném provozu. Světla vyžadují speciální elektronický předřadník a další příslušenství. Určitou, ovšem zanedbatelnou nevýhodou, je delší doba náběhu do plných provozních parametrů – zhruba 5 – 6 minut.

Rozdílné vlastnosti u sodíkových a rtuťových tlumivek

Tyto ryze specifické vysokotlaké metalhalogenidové výbojkyse vyrábí buď v provedení s objímkou E27, nebo E40. Jedná se především o osvětlovací techniku pro průmyslové objekty. Tlumivky mohou být buď sodíkové, nebo rtuťové. Sodíková tlumivka se vždy vyznačuje vyšším světelným tokem, zatímco rtuťová pracuje pod nižší hodnotou elektrického proudu (ampér). Budeme-li tyto rozdílné vlastnosti výbojek porovnávat v praxi, zjistíme, že např. zdroj o příkonu 400 W vykazuje svítivost u sodíkové tlumivky 42500 lumen, a na rtuťové tlumivce jen 35000 lumen. Méně častý příkon 1000 nebo 2000 Wattů těchto výbojek již vyžaduje výhradně jeden druh tlumivky pro oba tyto typy světelných zdrojů.

výbojka rtuťová

Jestliže zvažujete instalaci těchto svítidel, měli byste mít jasno v tom, zda bude výbojka ve vašem svítidle umístěna ve vodorovné, nebo v jiné poloze. Některé výrobky totiž vyžadují montáž výbojek pouze do vodorovné polohy. Vždy pamatujte na to, že každý typ výbojky si nárokuje specifický předřadník (zapalovač). Životnost těchto světel se pohybuje v rozmezí 8 – 10 tisíc hodin.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup