Kvalitní jazykové kurzy v Jazykové škole Rybička v Praze pro děti i dospělé! Zapište se a doveďte svou angličtinu k dokonalosti!


AngliÄtina pro dÄ›ti i pro dospÄ›lé je pořádaná jedenkrát týdnÄ›, Jazyková Å¡kola RybiÄka má tradici už Ätrnáct let, což dokazuje, že její služby – kurzy budou opravdu kvalitní. ZkuÅ¡ení lektoÅ™i a lektorky nauÄí dÄ›ti gramatiky i výslovnosti a slovíÄek a dÄ›ti tak lépe budou zvládat angliÄtinu jako takovou ve Å¡kole. Výuku zvládne opravdu každý, takže se nemusíte bát, že by to VaÅ¡e dítko nezvládalo. Kdo dnes neumí anglicky alespoň trochu, má nedostatek, angliÄtina je vÅ¡ude.

Jazykové kurzy angliÄtiny, francouzÅ¡tiny pro malé i velké – každý si pÅ™ijde na své!

Jazyková Å¡kola RybiÄka v Praze nabízí své jazykové kurzy pro dÄ›ti i dospÄ›lé. Pokrok dneÅ¡ní moderní doby pÅ™inesl nezbytnost umÄ›t a domluvit se alespoň jedním svÄ›tovým jazykem. NejdůležitÄ›jší a nejpoužívanÄ›jší jazyk svÄ›tový je angliÄtina – prostupuje vÅ¡emi obory a chtÄ›jí a pÅ™edevším musejí jí umÄ›t prakticky vÅ¡ichni. ZaÄnÄ›te VaÅ¡e dÄ›ti uÄit tomuto jazyku vÄas – Äím déle se jí budou uÄit, tím dokonalejší jejich angliÄtina bude. AngliÄtina pro dÄ›ti i pro dospÄ›lé je jazykový kurz, který Vám poskytne Å¡irší vzdÄ›lání v tomto jazyce.

Publikováno v Nezařazené