Součástí plánování výkonu jsou daná kritéria a evidence výkonů

Řízení pracovního výkonu je vysvětlováno jako princip vedení zaměstnanců podle cílů podniku a je procesem řízení nejen jednotlivých pracovníků, ale také i celých týmů. Zároveň řízení pracovního výkonu patří mezi hnací sílu podniku a stanovit cíle je důležitou činností. Cílem je zde hlavně dosáhnout vysokou úroveň výkonnosti podniku či organizace. Obecně řečeno k pracovním výkonům patří provedená práce a vykonané služby, pokud je firma poskytuje. Pracující týmPracovní výkon je také měřen a evidován. Jeho měření probíhá na nejdůležitější pracovní úkoly, které zaměstnanci v organizaci plní. Aby bylo toto měření efektivní, je dané jeho působení na tři oblasti. Jako první oblast je vstup, který se dá vysvětlit, jako určení toho, co zaměstnanec do své práce vložil či vkládá a také, jaké jsou jeho kompetence či předpoklady. Oblast druhá je proces, ten je vysvětlován jako přístup zaměstnanců k práci, ale také jaké mají pracovní a sociální chování. Dalšími kritérii je dodržování hospodárnosti, firemních pravidel, ochota s jakou zaměstnanci přijímají úkoly a jaká je jejich ochota ke spolupráci. Třetí oblastí jsou výstupy, které se označují jako výkony a výsledky.Elektrikář při práci Tato oblast je velmi dobře měřitelná, může to být kvalita poskytnutých služeb, množství výrobků a jejich kvalita, počet zmetků, popřípadě úrazovost. Zde se ještě jedná o jednu důležitou složku procesu řízení pracovního výkonu a to je určení standardů. Ty definují požadovanou úroveň, jakou by měl mít výkon. Evidence výkonů kit.cz pomáhá s vytvořením plánu výkonu a také s evidencí výkonů podle činností a za požadované časové období. Využití je nejen u výrobních organizací, ale také u podniků poskytující různé služby, pro obchodní společnosti, prostě všude tam, kde je nutné plánovat, ohodnocovat a samozřejmě evidovat pracovní výkony.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup